คุณแม่ได้เริ่มเก็บเงินให้ลูกหรือยัง?

มีคุณแม่ตอบไปแล้วทั้งหมดมากกว่า 100 คน ในสัปดาห์ที่ 30

รู้หรือไม่?

การคลอด มักมีค่าใช้จ่ายที่สูง เช่นเดียวกันกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จะตามมาจากการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คุณพ่อคุณแม่จึงควรมีงบประมาณเตรียมเอาไว้ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพ ผ้าอ้อม เสื้อผ้า และค่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นมาแบบไม่ได้คาดคิด

ดาวน์โหลด Mali แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์


เรทติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 500 คน