ดาวน์โหลดแอป

หากคุณจะซื้อบ้านหลังใหม่ ปัจจัยใดมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด?

ผลสำรวจ

มีคุณแม่ตอบไปแล้วมากกว่า 1000 คน

รู้หรือไม่?

บ้านเป็นสถานที่ที่ลูกใช้เวลามากที่สุดในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รวมถึงบรรลุพัฒนาการต่าง ๆ ตามวัย ดังนั้น ไม่ว่าบ้านที่คุณอาศัยอยู่ตอนนี้ หรือบ้านใหม่ที่คุณกำลังวางแผนจะซื้อจะเป็นแบบไหน ความปลอดภัยของบ้านควรเป็นสิ่งแรกที่คุณจะต้องพิจารณา หากที่บ้านมีบันได ควรติดประตูกันเด็กตกไว้ทั้งสองฝั่งของบันได และควรดูแลลูกตลอดเวลาขณะที่เขาฝึกเดินขึ้นบันได นอกจากนี้ คุณควรปิดรูปลั๊กไฟที่ลูกสามารถเอื้อมถึงได้ทั้งหมด และเก็บสารเคมีและยาต่าง ๆ ให้พ้นจากมือลูก

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 3,000 คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 3,000 คน