คุณแม่คิดว่าเด็กๆ จะเรียนรู้จากแอปพลิเคชั่นในมือถือหรือวีดีโอออนไลน์ได้หรือไม่?

มีคุณแม่ตอบไปแล้วทั้งหมดมากกว่า 1000 คน ในสัปดาห์ที่ 5

รู้หรือไม่?

ถึงแม้ว่าแอปพลิเคชั่นหลายๆ ตัวจะนำเสนอว่าสามารถให้ความรู้กับเด็กๆ หรือเสริมพัฒนาการได้ แต่ยังไม่มีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ออกมาสนับสนุนสื่อเหล่านี้ และผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและสุขภาพจิตหลายสำนักก็เป็นห่วงว่าสื่อเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของเด็กๆ ได้ เพราะจะทำให้เขามีสมาธิสั้นลง และมีความอยากอาหารน้อยลง โดยเฉพาะในช่วง 5 ขวบปีแรก เด็กควรได้ฝึกฝนร่างกาย ลองเข้าสังคม และฝึกใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า มากกว่าที่จะใช้ตามองจอเพียงอย่างเดียว เวลาที่ใช้ไปกับเทคโนโลยีจึงเป็นการกินเวลาที่เขาควรออกไปวิ่งเล่น เรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาการต่างๆ อย่างเต็มที่

ดาวน์โหลด Mali แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์


เรทติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 500 คน