คุณแม่ได้ตรวจเลือดหาโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์แล้วหรือยัง?

มีคุณแม่ตอบไปแล้วมากกว่า 5000 คน ในสัปดาห์ที่ 25

รู้หรือไม่?

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ สามารถเกิดขึ้นได้แม้กับคุณแม่ที่ไม่เคยเป็นโรคเบาหวานมาก่อน คุณหมอจะทำการตรวจโดยให้คุณแม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีความหวานสูง หลังจากนั้น 1 ชั่วโมง คุณหมอจะตรวจเลือดเพื่อดูปฏิกริยาของร่างกายต่อน้ำตาล หากผลที่ได้เป็น+ คุณหมอจะนัดมาตรวจความทนทานต่อน้ำตาล หรือ Glucose Oral Tolerance Test (OGTT) เพิ่มอีกครั้ง มักมีการตรวจในช่วงสัปดาห์ที่ 24-28

ดาวน์โหลด Mali แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์


เรทติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 1000 คน