ดาวน์โหลดแอป

การดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อลูกน้อยอย่างไรบ้าง

กิจกรรม

การดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อลูกน้อยอย่างไรบ้าง

เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อการพัฒนาของลูกน้อยในทันที และอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพ สติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ ปัญหาพฤติกรรม และทำให้เกิดอาการ FASD (กลุ่มของโรคที่เกี่ยวข้องกับทารกในครรภ์ที่ได้รับแอลกอฮอล์)

FASD คืออะไร
FASD คือ กลุ่มของโรคที่เกี่ยวข้องกับทารกในครรภ์ที่ได้รับแอลกอฮอล์ เป็นคำที่อธิบายถึงขอบเขตของผลกระทบหลายอย่างที่อาจเกิดขึ้นในเด็กที่มารดาดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างการตั้งครรภ์

แอลกอฮอล์จะส่งผลกระทบต่อลูกในท้องได้อย่างไร
ผลกระทบต่าง ๆ นี้อาจรวมถึงลักษณะที่ผิดปกติ เช่น ความสูงต่ำกว่าเกณฑ์ น้ำหนักตัวน้อย ขนาดศีรษะเล็ก การประสานงานของร่างกายไม่ดี สติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ และปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินหรือการมองเห็น การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างตั้งครรภ์ยังอาจนำไปสู่ปัญหาทางจิตใจ ปัญหาด้านพฤติกรรม และความบกพร่องทางการเรียนรู้เมื่อเติบโตขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

ความเสียหายต่อใบหน้าของทารก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างตั้งครรภ์นั้นรุนแรงมาก ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสติปัญญาเท่านั้น แต่อาจส่งผลกระทบแม้กระทั่งการแสดงออกของยีนบางชนิดและรูปร่างของใบหน้าของทารกด้วย สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณแม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า กลุ่มอาการทารกในครรภ์ได้รับแอลกอฮอล์ (FASD) เด็กที่มีอาการ FASD จะแสดงอาการผิดปกติหลายอย่างในลักษณะของใบหน้าเช่น

ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณเท่าไหร่จึงจะปลอดภัย
ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณเท่าไหร่จึงจะปลอดภัยต่อลูกน้อยในครรภ์ แม้ว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณเล็กน้อยจะไม่มีผลต่อความผิดปกติของใบหน้าของทารก แต่ก็อาจทำให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรม หรือนำไปสู่ปัญหาสติปัญญาต่ำได้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกหยดที่คุณแม่ดื่ม จะสามารถหาทางเข้าไปสู่ลูกน้อยจนได้ในที่สุด

ต้องทำอย่างไรหากดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้ว
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณแม่ต้องหยุดดื่มทันทีที่ทราบว่ากำลังตั้งครรภ์ แอลกอฮอล์ทุก ๆ หยดที่คุณแม่งดเว้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะมีความหมายต่อลูกมาก ไม่เพียงแต่การดื่มหนึ่งครั้งจะสร้างความเสียหายให้แก่ลูกน้อย แต่ในแต่ละครั้งที่คุณแม่ดื่มจะเพิ่มผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ{{NAME}}ไปจนตลอดชีวิตของเขา

คำแนะนำที่จะช่วยให้คุณแม่หยุดดื่มแอลกอฮอล์

รับรองโดย:

พญ.วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ (สูตินรีแพทย์) (1 กุมภาพันธ์ 2019)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน