คุณแม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์หรือไม่?

มีคุณแม่ตอบไปแล้วทั้งหมดมากกว่า 1000 คน ในสัปดาห์ที่ 40

รู้หรือไม่?

แอลกอฮอล์สามารถทำให้ทารกในครรภ์มีสภาวะทางจิตใจที่แปรปรวนอย่างรุนแรงได้ เมื่อคุณแม่ดื่มแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์บางส่วนจะผ่านไปถึงลูกผ่านทางสายสะดือ ยังไม่เป็นที่ทราบแน่นอนว่าต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์มากเท่าไหร่จึงจะส่งผลเสียต่อการตั้งครรภ์ แต่คุณแม่ก็ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะทำให้การเจริญเติบโตของลูกช้าลง, การเสียชีวิตในครรภ์ และภาวะความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจของทารกในครรภ์ที่ได้รับแอลกอฮอล์ (FASDs) ทางที่ดีที่สุดคืออย่าดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ หากคุณแม่ดื่มไปแล้ว หยุดดื่ม และอย่าลืมแจ้งคุณหมอประจำตัวของคุณแม่

ดาวน์โหลด Mali แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์


เรทติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 500 คน