ดาวน์โหลดแอป

คุณแม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์หรือไม่?

ผลสำรวจ

มีคุณแม่ตอบไปแล้วมากกว่า 1000 คน ในสัปดาห์ที่ 40

รู้หรือไม่?

แอลกอฮอล์สามารถทำให้ทารกในครรภ์มีสภาวะทางจิตใจที่แปรปรวนอย่างรุนแรงได้ เมื่อคุณแม่ดื่มแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์บางส่วนจะผ่านไปถึงลูกผ่านทางสายสะดือ ยังไม่เป็นที่ทราบแน่นอนว่าต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์มากเท่าไหร่จึงจะส่งผลเสียต่อการตั้งครรภ์ แต่คุณแม่ก็ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะทำให้การเจริญเติบโตของลูกช้าลง, การเสียชีวิตในครรภ์ และภาวะความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจของทารกในครรภ์ที่ได้รับแอลกอฮอล์ (FASDs) ทางที่ดีที่สุดคืออย่าดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ หากคุณแม่ดื่มไปแล้ว หยุดดื่ม และอย่าลืมแจ้งคุณหมอประจำตัวของคุณแม่

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน