ดาวน์โหลดแอป

ทำไมจึงควรอ่านหนังสือให้ลูกฟัง มีประโยชน์อย่างไร

พัฒนาการเด็ก

ทำไมจึงควรอ่านหนังสือให้ลูกฟัง มีประโยชน์อย่างไร

ในขวบปีแรกของชีวิต ร่างกายจะสร้างเส้นเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทกว่า 1 ล้านเส้นต่อวินาที การอ่านหนังสือออกเสียงให้ลูกฟังในช่วงเวลานี้จึงเป็นกิจกรรมที่ดี สำหรับเขามาก

เนื่องจากจะสามารถช่วยพัฒนาส่วนของสมองที่เกี่ยวกับความสามารถด้านภาษา และเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์รวมถึงทักษะทางสังคมให้ลูกด้วย

คำศัพท์ยิ่งเยอะ โลกก็ยิ่งกว้าง
เมื่อลูกอายุครบ 1 ขวบ เขาจะได้เรียนรู้เสียงทุกเสียงที่จำเป็นจะต้องใช้ในภาษาแม่ของเขาแล้ว ยิ่งเราอ่านหนังสือให้เขาฟังมากเท่าไหร่ เขาก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นเท่านั้น ความสามารถในการพูด และ เข้าใจโลกรอบตัวก็จะเพิ่มตามไปด้วยเช่นกัน

ดังที่ Ludwig Wittgenste นักปรัชญาชาวออสเตรียได้กล่าวไว้ว่า “ขอบเขตของภาษาของฉัน คือขอบเขตของโลกของฉัน”

ช่องว่าง 30 ล้านคำ
นักวิทยาศาสตรืชาวอเมริกัน Betty Hart และ Todd Risley ได้ศึกษาเกี่ยวกับการคลุกคลีกับภาษาในเด็กแล้วพบว่า เด็กที่มาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องภาษาได้ยินคำประมาณ 600 คำต่อชั่วโมง แต่ในครอบครัวที่สนใจเด็กจะได้ยินคำประมาณ 2,000 คำต่อชั่วโมง เมื่อเด็กมีอายุถึง 3 ขวบ ความแตกต่างระหว่างเด็กสองกลุ่มจะอยู่ที่ 30 ล้านคำ ช่องว่างนี้ใหญ่มากจนแม้ว่าผู้ปกครองจะส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถลดช่องว่างนี้ได้ เพราะว่าพัฒนาการของสมองเกิดมากที่สุดในช่วง 3 ปีแรกของชีวิต

ประโยชน์ต่อสมองและเสริมสร้างทักษะทางสังคม
การได้ยินคำศัพท์ ยิ่งได้ยินไปพร้อม ๆ กับเห็นภาพ (เช่นภาพในหนังสือภาพ) ทำให้สมองของเด็กสร้างเครื่อข่ายคำและความหมายที่อุดมสมบูรณ์ เด็กที่มีคนคอยอ่านหนังสือให้ฟังมีแนวโน้มที่จะมีพัฒนาการทางการพูดและอ่านที่เป็นไปตามวัย เมื่อคุณอ่านหนังสือให้ลูกฟัง เขาจะได้ยินว่าคุณใช้เสียงในการแสดงออกทางอารมณ์ต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมทักษะทางสังคม และพัฒนาการทางอารมณ์​

สร้างนิสัยรักการอ่าน
การอ่านจะช่วยกระตุ้นให้ลูก มอง ชี้ สัมผัส และ ตอบคำถาม – ทั้งหมดนี้กระตุ้นพัฒนาการของทักษะทางสังคมและความคิดลูกจะได้ฝึกภาษาจากการเลียนแบบเสียง การเห็นภาพ และการเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆ

การใช้เวลาในการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง เป็นสิ่งที่แสดงว่าการอ่านหนังสือเป็นทักษะที่ควรเรียนรู้ เพราะลูกจะโยงความสุขเข้ากับการอ่านหนังสือ

แล้วควรอ่านอะไรดี ?
หนังสือสำหรับเด็กควรมีภาพที่ชัดเจนและใช้คำศัพท์ซ้ำ ๆ ในช่วงเดือนแรก ๆ ของชีวิตลูกแค่ชอบได้ยินเสียงคุณเฉย ๆ เพราะฉะนั้นจะอ่านอะไรให้ฟังก็ได้ โดยเฉพาะหนังสือที่มีการร้องเพลง หรือว่ามีข้อความที่คล้องจองกันก็จะดี เมื่อลูกเริ่มมีความสนใจมองสิ่งรอบตัว ให้เลือกหนังสือที่มีรูปที่ดูง่าย ๆ บนพื้นหลังสีพื้น

วิธีการอ่านหนังสือ

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน