ดาวน์โหลดแอป

ยอมรับข้อตกลงในการรับข้อเสนอพิเศษจากมะลิ และพันธมิตรทางธุรกิจของมะลิ

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท มะลิ แฟมิลี่ เฮลท์ จำกัด ทำการจัดเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าให้ไว้ รวมถึงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่พันธมิตรทางธุรกิจของมะลิ และ/หรือบุคคลที่สามที่ทำงานภายใต้สัญญากับมะลิ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของมะลิ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อข้าพเจ้า เพื่อเสนอ หรือจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ และผลประโยชน์ และสื่อสารการตลาดทางตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ รางวัล รอยัลตี้โปรแกรม และโปรแกรมสิทธิพิเศษ รวมถึงข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสามารถทำได้ผ่านการตลาดทางอีเมล การตลาดผ่านข้อความ SMS การตลาดทางโทรศัพท์ หรือรูปแบบการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าสามารถศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ Mali ได้ที่ link: https://mali.me/privacy-policy/ และหากต้องการใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน