ดาวน์โหลดแอป

คุณและคู่ของคุณได้เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมก่อนมีบุตรหรือไม่?

ผลสำรวจ

มีคุณแม่ตอบไปแล้วมากกว่า 10000 คน ในสัปดาห์ที่ 6

รู้หรือไม่?

คู่สมรสหลายคู่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ โดยการตรวจหาพาหะของโรค และตรวจภูมิคุ้มกันต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงก่อนที่จะตัดสินใจขยายครอบครัว อย่างไรก็ตาม คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปหากคุณไม่ได้เข้ารับการตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมดังกล่าว คุณแม่มากมายได้ตั้งครรภ์และให้กำเนิดลูกที่แข็งแรงสมบูรณ์แม้จะไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน