ดาวน์โหลดแอป

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์คืออะไร

คุณแม่

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์คืออะไร

เบาหวานขณะตั้งครรภ์เป็นลักษณะของโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่เคยป่วยเป็นโรคเบาหวานมาก่อน

มักเกิดขึ้นหากร่างกายของคุณแม่ไม่สามารถผลิตอินซูลิน (ฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด)ได้เพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในขณะตั้งครรภ์

ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์มักจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์ และส่วนใหญ่จะหายไปหลังคลอด แต่อาจทำให้คุณแม่มีโอกาสในการเป็นโรคเบาหวานได้ในภายหลัง

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มีผลต่อการตั้งครรภ์ของคุณแม่อย่างไร?
หากไม่ได้รับการรักษาก็อาจเป็นอันตรายต่อทั้งคุณแม่แลลูกได้ เขาอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น ภาวะน้ำตาลต่ำในทารกแรกเกิด ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานเมื่อเติบโตขึ้น การคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักแรกคลอดมากผิดปกติซึ่งมีอันตราย และภาวะกลุ่มอาการหายใจลำบากในทารกแรกเกิด ซึ่งเป็นภาวะที่ปอดพัฒนาไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอีกด้วย

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มีผลต่อคุณแม่อย่างไร?
คุณแม่ที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์จะมีโอกาสในการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่จะต้องทำการผ่าตัดคลอดมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเบาหวานต่อไปไม่ว่าจะเป็นในขณะตั้งครรภ์หรือไม่ก็ตาม

การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มักไม่แสดงอาการใ ๆ กรณีส่วนใหญ่จะตรวจพบเมื่อคุณแม่ได้ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ในประเทศไทย แพทย์จะประเมินความเสี่ยงของคุณแม่ และจะพิจารณาทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ด้วยวิธีที่เหมาะสม คุณแม่สามารถขอให้คุณหมอตรวจเพิ่มเติมได้

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์?
คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้ แต่บางคนอาจมีความเสี่ยงสูง คุณแม่จะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มากกว่าคนอื่น หากคุณแม่มีน้ำหนักเกินอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีดัชนีมวลกายตั้งแต่ 25 ขึ้นไป นอกจากนี้ คุณแม่ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มากขึ้น หากคุณแม่เคยเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มาแล้วในครรภ์ก่อนหน้านี้ และให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักมากผิดปกติมาก่อน หรือมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ หรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน

สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้
การรักษาที่ดีที่สุดสำหรับโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ก็คือการป้องกันโดยการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงอาหารหวาน อาหารแปรรูป และน้ำผลไม้ รับประทานผลไม้สดและผัก และหมั่นตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดของคุณแม่ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม

หากปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายแล้ว ระดับน้ำตาลในเลือดยังคงสูงอยู่ คุณแม่อาจต้องใช้ยาเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลด้วย อาจเป็นยาเม็ด หรือเป็นการฉีดอินซูลิน ซึ่งคุณแม่ต้องปรึกษากับแพทย์ผู้รับฝากครรภ์

รับรองโดย:

พญ.วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ (สูตินรีแพทย์) (22 มกราคม 2019)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน