ดาวน์โหลดแอป

การออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ มีประโยชน์กับลูกมากกว่าที่คิด

กิจกรรม

การออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ มีประโยชน์กับลูกมากกว่าที่คิด

แพทย์หลายคนอาจแนะนำว่าให้คุณแม่ทำตัวสบาย ๆ ในขณะตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม การทำตัวกระฉับกระเฉงน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก

จากงานวิจัยชิ้นใหม่แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกาย 20 นาทีเพียง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้สมองของทารกเริ่มพัฒนาได้เร็วขึ้น

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมอนทริอัลตั้งข้อสัญนิษฐานว่า การออกกำลังกายของคุณแม่ตั้งครรภ์ อาจมีผลทำให้ทารกมีการรับรู้ที่ดีขึ้น

นักวิจัยได้รวบรวมกลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์ขึ้นมา 2 กลุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาโดยจัดให้คุณแม่กลุ่มแรกออกกำลังกายในระดับปานกลาง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 20 นาที โดยนักวิจัยจะไปพบคุณแม่กลุ่มนี้เดือนละครั้ง เพื่อปรับระดับของการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์ ในขณะที่คุณแม่กลุ่มที่ 2 ไม่ได้ออกกำลังกาย

10 วันหลังจากคลอด นักวิจัยจะทำการวัดระดับการทำงานของสมองของทารกแต่ละคนด้วยเครื่อง อิเล็กโตรเอ็นเซฟาโลกราฟี (EEG) เพื่อดูว่าทารกจะสามารถแยะแยะความแตกต่างของเสียงที่ได้ยินได้หรือไม่

นักวิจัยได้ใช้ “ปฏิกิริยาการรับรู้ต่อเสียง” ซึ่งจะค่อย ๆ หายไปเมื่อทารกเติบโตขึ้นเป็นตัวชี้วัดลักษณะพัฒนาการทางสมองเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการเก็บข้อมูลของทารกในระยะแรกเริ่ม

จากการวิจัยตลอด 3 ปี เดฟ เอเลมเบิร์ก นักประสาทวิทยาหัวหน้ากลุ่มนักวิจัยพบว่าทารกที่เกิดจากแม่ที่ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ มีความสามารถในการเรียนรู้สูงกว่าทารกที่เกิดจากแม่ที่ไม่ได้ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ถึง 2 เท่าทีเดียว

นักวิทยาศาสตร์หวังว่าสิ่งที่พวกเขาค้นพบ และได้นำเสนอต่อ Society for Neuroscience ในงานประชุมประจำปีนั้น จะเป็นแรงผลักดันให้คุณแม่ตั้งครรภ์หันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน