ดาวน์โหลดแอป
พญ. กานต์ชนก สุทธิผล (หมอปาล์ม)

พญ. กานต์ชนก สุทธิผล (หมอปาล์ม)

เวชศาสตร์ครอบครัว | ประสบกาณ์การทำงาน 7 ปี

ความชำนาญเฉพาะทาง

จบการศึกษาจากสาขาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สถาบันพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และทำงานในตำแหน่งแพทย์ชำนาญการ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และอาจารย์แพทย์ ณ รพ.ราชบุรี

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การให้บริการของมะลิไม่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค การรักษาโรค หรือสำหรับกรณีฉุกเฉิน หากผู้ใช้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ หรือต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วน กรุณาติดต่อโรงพยาบาล หรือแพทย์ประจำตัวของผู้ใช้ทันที

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน