ดาวน์โหลดแอป
มนทิรา แสงฤทธิ์เดช (คุณกวาง)

มนทิรา แสงฤทธิ์เดช (คุณกวาง)

นักจิตวิทยาคลินิก | ประสบกาณ์การทำงาน 13 ปี

ความชำนาญเฉพาะทาง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ประจำหน่วยพัฒนาการและการเจริญเติบโต ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การให้บริการของมะลิไม่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค การรักษาโรค หรือสำหรับกรณีฉุกเฉิน หากผู้ใช้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ หรือต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วน กรุณาติดต่อโรงพยาบาล หรือแพทย์ประจำตัวของผู้ใช้ทันที

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน