ดาวน์โหลดแอป
มนทิรา แสงฤทธิ์เดช (คุณกวาง)

มนทิรา แสงฤทธิ์เดช (คุณกวาง)

นักจิตวิทยาคลินิก | ประสบกาณ์การทำงาน 11 ปี

ความชำนาญเฉพาะทาง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ประจำหน่วยพัฒนาการและการเจริญเติบโต ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การให้บริการของมะลิไม่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค การรักษาโรค หรือสำหรับกรณีฉุกเฉิน หากผู้ใช้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ หรือต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วน กรุณาติดต่อโรงพยาบาล หรือแพทย์ประจำตัวของผู้ใช้ทันที

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 3,000 คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 3,000 คน

stem cell book cover
ดาวน์โหลดฟรี การเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือในประเทศไทย: บทวิจารณ์ปี 2023