ดาวน์โหลดแอป

เด็ก ๆ เรียนรู้ทักษะที่สำคัญผ่านการเล่น

เด็ก ๆ เรียนรู้ทักษะที่สำคัญผ่านการเล่น

เมื่อได้เล่น เด็ก ๆ จะได้พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิต

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ลูกควรได้รับการพัฒนา เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก เป็นเรื่องโชคดีที่เด็ก ๆ สามารถพัฒนาทักษะที่สำคัญนี้ได้โดยการเล่น

การเล่นช่วยพัฒนาทักษะที่สำคัญเหล่านี้ได้อย่างไร
สมองของเด็กมีพัฒนาการและการเรียนรู้ในรูปแบบที่ซับซ้อนและหลากหลายมาก ทั้งนี้ การพัฒนาทักษะที่แตกต่างกัน เช่น ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะทางจิตใจ อารมณ์ และสังคม สามารถได้รับการกระตุ้น สนับสนุน หรือพัฒนาได้ผ่านการเล่น การเล่นจ๊ะเอ๋จะช่วยพัฒนาด้านความจำ การเล่นซ่อนหาจะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัส และการเล่นบทบาทสมมติจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

วิธีที่ลูกจะเรียนรู้ทักษะสำคัญผ่านการเล่น
ต่อไปนี้เป็นวิธีที่ลูกจะได้เรียนรู้ทักษะที่สำคัญต่าง ๆ ด้วยการเล่น:

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม: ในขณะที่เด็ก ๆ เล่นกัน พวกเขาจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน พวกเขาอาจกำหนดกติกาว่าจะเล่นกันอย่างไรและแบ่งปันของเล่นกัน ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมทักษะทางสังคม นอกจากนี้ ในขณะที่กำลังเล่น เด็ก ๆ มักจะทำกิจกรรมที่ท้าทาย ซึ่งบางอย่างอาจต้องใช้การคิดเชิงวิเคราะห์ เช่น การสร้างรถด้วยเศษกระดาษ การทดลองแบบคร่าว ๆ ว่าสิ่งของนั้นทำงานอย่างไรจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์

เข้าใจในหลักการของเหตุและผล: ระหว่างการเล่น เด็ก ๆ จะมีโอกาสทำความเข้าใจความคิดของเหตุและผล เมื่อลูกผลักของเล่นลงจากโต๊ะแล้วมันตกและแตก เขาก็จะรู้ว่ามีผลของการกระทำ แม้ในบางครั้งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในทันที ดังนั้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสิ่งต่าง ๆ จะทำให้เขาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกรอบตัวได้

การทำความเข้าใจในแนวคิดที่เป็นนามธรรม: เด็ก ๆ จะเริ่มเข้าใจแนวคิดที่เป็นนามธรรมได้โดยการเล่นกับวัตถุที่จับต้องได้ ตัวอย่างเช่น การเล่นต่อบล็อกรูปทรงเรขาคณิต พวกเขาสามารถเข้าใจได้ว่าสามเหลี่ยม 2 อัน สามารถนำมาประกอบกันให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ หรือสามารถนำสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 อันมาประกอบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ ในทำนองเดียวกัน การเล่นเกมที่ต้องใช้รูปแบบซ้ำ ๆ เช่น การปรบมือ เมื่อได้เล่นซ้ำ ๆ พวกเขาก็จะสามารถเข้าใจรูปแบบของการปรบมือนั้น ๆ หรือการปรบมือซ้ำตามจำนวน ซึ่งจะเป็นรากฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อไปในอนาคต

การสร้างความสัมพันธ์: การเล่นจะเปิดโอกาสให้เด็กได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง พิชิตความกลัว สำรวจความอยากรู้อยากเห็นซึ่งจะกลายเป็นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและความยืดหยุ่น และพัฒนาทักษะในการเผชิญปัญหา ทักษะที่สำคัญเหล่านี้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้จากการเล่นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นต่อไปในอนาคต

คุณแม่สามารถช่วยลูกพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้อย่างไร
นอกเหนือไปจากการเปิดโอกาสให้ลูกได้ทดลองและค้นหาว่าสิ่งต่าง ๆ ทำงานอย่างไรด้วยตนเองแล้ว ยังมีอีกหลายวิธีที่คุณแม่จะสามารถส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของเขาได้ ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณแม่สามารถใช้เพื่อช่วยให้ลูกได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์:

จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับการเล่น: ไม่ใช่เพียงมอบโอกาสในการเล่นให้กับลูกเท่านั้น แต่ควรจัดพื้นที่สำหรับการเล่นที่มีคุณภาพ การมอบโอกาสในการเล่นทั้งในร่มและกลางแจ้งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกได้สำรวจโลก และเรียนรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ ทำงานอย่างไร คุณแม่อาจจัดให้เขาได้ลองเล่นทำอาหารจากโคลนด้านนอก หรือการจัดมุมเด็กเล่นในห้องนั่งเล่นของบ้าน เพื่อส่งเสริมการเล่นอย่างปลอดภัยภายในบ้าน

ถามคำถามที่ท้าทายหรือมอบภารกิจบางอย่าง: ในขณะที่กำลังเล่นกับลูก คุณแม่อาจลองถามคำถาม 1 – 2 คำถามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขากำลังทำ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ลูกหยุดและคิด เพื่อพยายามทำการเชื่อมโยงเกี่ยวกับสิ่งที่เขากำลังเล่นอยู่

พยายามอย่าแทรกแซง: หากลูกกำลังพยายามทำอะไรบางอย่าง แต่อาจไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องอย่าเข้าไปแทรกแซงในทันที คุณแม่อาจลองถามคำถามเป็นเชิงชี้นำแทน ซึ่งจะช่วยให้ลูกได้คิดด้วยตัวเอง ดังที่นักวิจัยชื่อดัง มาเรีย มอนเตสซอรี ได้กล่าวว่า “อย่าช่วยเด็ก ๆ ในงานที่พวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเอง”

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (31 มีนาคม 2021)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน