ดาวน์โหลดแอป

เด็ก ๆ ควรเล่นมากขึ้นและนั่งให้น้อยลง

เด็ก ๆ ควรเล่นมากขึ้นและนั่งให้น้อยลง

ช่วงวัยเด็กเป็นช่วงที่ดีในการสร้างนิสัยการออกกำลังกายให้กับลูก เพราะจะส่งผลไปตลอดชีวิต

ช่วงวัยเด็กไม่เพียงแต่เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายและสมองพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังเป็นช่วงเวลาที่เด็ก ๆ จะได้เสริมสร้างนิสัยที่พวกเขาจะยึดถือไปใช้ตลอดชีวิตอีกด้วย นิสัยในระยะเริ่มต้นเหล่านี้สามารถส่งผลให้มีโอกาสเกิดโรคอ้วนในวัยเด็ก และโรคทางระบบร่างกายอื่น ๆ ในภายหลังได้

วิทยาศาสตร์อธิบายว่าอย่างไร?
จากหลักฐานแสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายประจำ ลดเวลาการนั่งอยู่กับที่ และการนอนหลับอย่างมีคุณภาพจะทำให้เด็ก ๆ มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนช่วยป้องกันโรคในภายหลัง

ตามคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เด็ก ๆ ในกลุ่มอายุต่าง ๆ ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้:

ทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี:

ทารกอายุ 1 – 2 ขวบ:

เด็กเล็กอายุ 3  4 ขวบ:

อ่านเพิ่มเติม วิธีแนะนำหนังสือให้กับเด็กวัยเตาะแตะ

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (31 มีนาคม 2021)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน