ดาวน์โหลดแอป

คุณมีข้อขัดแย้งกับพ่อแม่ในเรื่องการเลี้ยงลูกหรือไม่?

ผลสำรวจ

มีคุณแม่ตอบไปแล้วมากกว่า 500 คน ในสัปดาห์ที่ 61

รู้หรือไม่?

งานวิจัยในบริบทของวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่า แม่ที่มีความสัมพันธ์อย่างมั่นคงและช่วยกันเลี้ยงดูลูกกับพ่อแม่ของตนจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นแม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า และสิ่งนี้ก็จะส่งผลให้เด็กมีความรู้สีกว่าตัวเองมีความสามารถทางสังคมมากกว่าในเวลา 6 เดือนถัดมา นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเห็นด้วยกับทุกอย่างที่พ่อแม่ของคุณบอก แต่ควรสื่อสารกับพ่อแม่ และยอมรับข้อตกลงร่วมกันในฐานะทีมเดียวกัน

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

stem cell book cover
ดาวน์โหลดฟรี การเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือในประเทศไทย: บทวิจารณ์ปี 2023