ดาวน์โหลดแอป

ปฏิกิริยาตอบสนองของเด็กทารก: การดูด

ปฏิกิริยาตอบสนองของเด็กทารก: การดูด

เมื่อลูกหาทรวงอกเจอแล้ว เขาก็จะพร้อมดูด และเมื่อมีอะไรมาแตะที่เพดานปาก เขาก็จะเริ่มดูดทันที

ปฏิกิริยาการดูด (Sucking Reflex) จะไม่เกิดจนกว่าคุณแม่จะมีอายุครรภ์ประมาณ 32 สัปดาห์ ทารกจะพัฒนาปฏิกิริยาเหล่านี้ไปจนอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ เด็ก ๆ ที่เกิดก่อนกำหนดจึงอาจมีภูมิคุ้มกันต่ำ และดูดไม่ค่อยเก่ง ส่วนปฏิกิริยาการดูดนิ้วอัตโนมัตินั้นจะมีไปถึงเมื่อลูกอายุประมาณ 2 – 4 เดือน

ปฏิกิริยาโต้ตอบอัตโนมัติคืออะไร?
ปฏิกิริยาโต้ตอบอัตโนมัติของเด็กทารก เป็นการขยับตัวโดยไม่ได้ตั้งใจ การมีปฏิกิริยาโต้ตอบอัตโนมัติเหล่านี้เป็นการบ่งบอกว่าระบบประสาทและสมองของลูกทำงานได้อย่างปกติ และปฏิกิริยาโต้ตอบอัตโนมัติบางอย่างอาจจะเกิดอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งของพัฒนาการของเขาเท่านั้น

รับรองโดย:

นพ. ปิยวุฒิ กรีฑาภิรมย์ (31 มีนาคม 2021)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน