ดาวน์โหลดแอป

สุขสันต์วันอีสเตอร์

สุขสันต์วันอีสเตอร์

อีสเตอร์เป็นวันหยุดของชาวคริสต์ที่เฉลิมฉลองความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงคืนพระชนม์หลังเสียสละชีวิตเผื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์
วันอาทิตย์อีสเตอร์ ถือเป็นวันที่สำคัญที่สุดของเทศกาล โดยวันที่จะไม่ตรงกันในแต่ละปี และจะอยู่ในช่วงต้นถึงกลางเดือนเมษายน

ประเพณีวันอีสเตอร์
ทางศาสนาคริสต์ในประเทศฝั่งตะวันตกจะถือว่าช่วงเวลาก่อนวันอีสเตอร์มีความสำคัญมากเป็นพิเศษ ทำให้ประเพณีทางศาสนาและวิธีการเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ของชาวคริสต์นั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ตัวอย่างเหล่านี้เป็นเพียงประเพณีวันอีสเตอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาและเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในปัจจุบันเท่านั้น:

การเฉลิมฉลองในประเทศไทย
แม้ว่าการเฉลิมฉลองประเพณีเกี่ยวกับอีสเตอร์จะไม่ค่อยเป็นที่นิยมในประเทศไทย แต่วันอีสเตอร์ก็มักจะตรงกับช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของโรงเรียน และมักจะใกล้กับวันสงกรานต์ จึงทำให้เทศกาลอีสเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองของเด็ก ๆ

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน