ดาวน์โหลดแอป

เล่นเพื่อการเรียนรู้อายุ 21 เดือน: ทำงานบ้าน

เล่นเพื่อการเรียนรู้อายุ 21 เดือน: ทำงานบ้าน

การเปิดโอกาสให้ลูกมีส่วนร่วมในการทำงานบ้านจะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตที่สำคัญ ความรับผิดชอบ ความอดทน ตลอดจนทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก และทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้กิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ต้องทำอยู่แล้ว มาเป็นเครื่องมือในการสอนลูกได้

สิ่งที่ต้องเตรียม
เตรียมงานบ้านและภาระงานที่เด็ก ๆ สามารถมีส่วนร่วมได้ เช่น การพับผ้า การถูพื้น การทำความสะอาดหน้าต่าง การเตรียมอาหาร และการทำความสะอาดของเล่น

วิธีเล่น
มอบหมายงานบ้านและสาธิตการปฏิบัติง่าย ๆ ให้ลูกดู ให้เขาได้ฝึกการหยิบจับจากการใช้กระบอกน้ำ พัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาจากการกวาดเศษกระดาษลงที่โกย ฝึกสมาธิและความคล่องแคล่วจากการพับผ้า และเมื่อมีคุณพ่อคุณแม่มาร่วมด้วยช่วยกันแล้ว เขาก็จะรู้สึกมั่นใจกับกิจกรรมที่ทำมากยิ่งขึ้นด้วย การเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำงานบ้านเป็นการจัดประสบการณ์ที่น่าสนุก และช่วยฝึกให้เด็กรู้จักพึ่งพาตนเอง ตระหนักในตนเอง และมีความรับผิดชอบ

ข้อควรระวัง
พยายามทำให้กิจกรรมเป็นเรื่องสนุก มากกว่าเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบ หรือจำเป็นต้องทำ เพื่อให้ลูกเชื่อมโยงความรู้สึกดี ๆ กับการทำงานบ้านตลอดไป

ขอขอบคุณ
บทความเกี่ยวกับการเล่นเพื่อการเรียนรู้นี้ถูกจัดทำขึ้นจากการร่วมมือกับ Sprouts Kindergarten ศูนย์การเรียนรู้และเล่น สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 1.5-6 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมของเด็กแต่ละคน

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน