ดาวน์โหลดแอป

ทฤษฎีของมาสโลว์ : เรียนรู้ความต้องการพื้นฐาน 5 อย่างเพื่อใช้เลี้ยงลูก

ทฤษฎีของมาสโลว์ : เรียนรู้ความต้องการพื้นฐาน 5 อย่างเพื่อใช้เลี้ยงลูก

ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่กล่าวว่าความต้องการของมนุษย์ทั่วไปจะมีห้าลำดับขั้น ซึ่งความต้องการนี้จะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ

ถึงแม้มาสโลว์จะไม่ได้เขียนทฤษฎีนี้เพื่อเด็กโดยเฉพาะ แต่ทฤษฎีนี้ก็ยังใช้ได้ดีกับเจ้าตัวเล็กด้วย

ความต้องการทางกายภาพ
ลูก นั้นมีความต้องการทางกายภาพเป็นอย่างแรก ไม่ว่าจะเป็นความต้องการจะหายใจ กินอาหาร ดื่มน้ำ และนอนหลับ เมื่อลูกได้รับสิ่งพื้นฐานเหล่านี้ครบถ้วนแล้ว เขาจึงจะมองหาความต้องการด้านอื่น ๆ ต่อไป

ความต้องการความปลอดภัย
ขั้นนี้ลูกจะต้องการความปลอดภัย ลูกอาจมองหาคุณแม่หรือผู้ใหญ่คนอื่นที่ทำให้เขาสบายใจ ซึ่งเขารู้ว่าจะสามารถปกป้องเขาได้หากมีอันตราย

ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ
ในขั้นที่สามนี้ ลูกจะต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ เขาอยากอยู่ใกล้ครอบครัวและคนที่เขารัก และในเวลาต่อมาก็ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเด็กที่โรงเรียนอนุบาล  ความต้องการเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้างและไม่เป็นคนแปลกแยก ความรู้สึกนี้จะยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อลูกอายุสามปี

ความต้องการการเคารพนับถือ
ในขั้นที่สี่ ลูกจะต้องการการมีคุณค่าในตนเอง ความมั่นใจในตัวเองและความเคารพนับถือ เขาอยากเป็นคนสำคัญและมีแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดี และจะอยากแข่งขันด้วย ทุกคนอยากเก่งขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักกีฬา นักประดิษฐ์ ไม่ต่างจากนักบินอวกาศที่บินไปถึงดวงจันทร์

ความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต
เมื่อทุกความต้องการได้รับการตอบสนอง ทั้งทางกายคือ ได้หายใจ ได้รับน้ำและอาหาร ได้นอนหลับเพียงพอ มีความรู้สึกปลอดภัย ได้รับการยอมรับ และรู้สึกมีคุณค่าแล้ว จากนั้นลูกก็จะสามารถไปสู่ความต้องการขั้นที่ห้า คือต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต ในขั้นนี้ลูกจะสามารถผ่อนคลาย ใช้ความคิดสร้างสรรค์และยอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริง สามารถเป็นผู้ให้และทำอะไรทุกอย่างที่อยากทำได้โดยไม่มีแรงกดดัน นอกเสียจากว่าจะมีปัญหาในเรื่องความต้องการขั้นอื่น ๆ

หากคุณแม่เชื่อในทฤษฎีนี้ ก็สามารถนำไปใช้ โดยขั้นแรก ดูให้แน่ใจว่าลูกได้รับโภชนาการที่ดีต่อร่างกายครบถ้วน จากนั้นช่วยให้ลูกรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เมื่อเขารู้สึกอย่างนั้นแล้ว ลูกก็จะพร้อมที่จะโดดเด่นและเก่งขึ้น

อับราฮัม มาสโลว์ เสนอทฤษฎีของเขาในปี 1943 หลังจากศึกษาชีวิตของบุคคลที่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นแบบอย่าง เช่น อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ และเอเลนอร์ รูสเวลท์

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน