ดาวน์โหลดแอป

ประโยชน์ของการเล่นจ๊ะเอ๋และเล่นซ่อนหา

ประโยชน์ของการเล่นจ๊ะเอ๋และเล่นซ่อนหา

การเล่นจ๊ะเอ๋และเล่นซ่อนหาเป็นเกมแรก ๆ ที่เด็ก ๆ จะได้เล่นเพื่อความสนุกสนานและเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการ

แม้ว่าจะเป็นเกมที่อยู่คู่กับมนุษย์มายาวนาน แต่ทั้ง 2 เกมนี้ก็ยังคงเป็นเกมที่สนุกที่สุด นอกเหนือไปจากความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยังนำมาซึ่งประโยชน์หลายประการที่สำคัญต่อพัฒนาการของลูกน้อย

ต่อไปนี้คือประโยชน์ที่ลูกน้อยของคุณแม่จะได้รับจากการเล่นเกมเหล่านี้

ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่_ประโยชน์ของการเล่นจ๊ะเอ๋และเล่นซ่อนหา by Mali

ช่วยพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่: การเล่นจ๊ะเอ๋หรือเล่นซ่อนหาช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งจะส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย เนื่องจากเกมเป็นรูปแบบของการออกกำลังกายจึงส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อ สร้างความแข็งแรง และช่วยในการพัฒนาการเชื่อมต่อประสานงานระหว่างแขน ขา และสมองได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นสำหรับการรักษาความสมดุล ความว่องไว และการเคลื่อนไหว

ทักษะการติดตามภาพ_ประโยชน์ของการเล่นจ๊ะเอ๋และเล่นซ่อนหา by Mali

ช่วยพัฒนาทักษะการติดตามภาพ: ในขณะที่เล่นจ๊ะเอ๋หรือเล่นซ่อนหา ลูกจะเฝ้าดูคุณแม่ที่กำลังปกปิดใบหน้า ซ่อนสิ่งของ หรือซ่อนตัว กระบวนการในการติดตามการเคลื่อนไหวของคุณแม่ด้วยสายตาช่วยให้ลูกพยายามสบตาและควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อตาและคอของเขาให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาความจำ_ประโยชน์ของการเล่นจ๊ะเอ๋และเล่นซ่อนหา by Mali

ช่วยพัฒนาความจำเพื่อการใช้งาน: การเล่นเกมเหล่านี้ช่วยให้เด็ก ๆ สร้างความจำเพื่อการใช้งาน เป็นกระบวนการที่สมองจัดเก็บข้อมูลไว้ และสามารถนำข้อมูลนั้นออกมาเพื่อใช้งานได้อย่างถูกที่ถูกเวลา เป็นความเข้าใจว่าในสิ่งต่าง ๆ เช่น ใบหน้าที่ยิ้มแย้มของคุณแม่จะยังคงอยู่แม้ว่าพวกเขาจะมองไม่เห็นก็ตาม ในช่วงเวลานี้ ความจำเพื่อใช้งานเป็นก้าวสำคัญที่เกิดขึ้นของช่วงอายุ เมื่อลูกน้อยเริ่มเข้าใจแล้ว คุณแม่สามารถเล่นซ่อนหาเพื่อช่วยให้เขาได้พัฒนาความจำเพื่อใช้ทำงานต่อไปในอนาคต

พัฒนาความคิดเชิงจินตนาการ_ประโยชน์ของการเล่นจ๊ะเอ๋และเล่นซ่อนหา by Mali

ช่วยพัฒนาความคิดเชิงจินตนาการ: ในการค้นหาคนหรือสิ่งของที่ซ่อนอยู่ เด็ก ๆ จะมีส่วนร่วมในการจินตนาการเพื่อหาตำแหน่งที่เป็นไปได้มากที่สุดที่คนหรือวัตถุจะไปซ่อนอยู่ และเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องซ่อนเอง เขาก็จะพยายามหาที่ซ่อนที่ดีที่สุด กระบวนการคิดเหล่านี้จะช่วยในการพัฒนาทักษะทางจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา

Social and emotional skills_The benefits of peek-a-boo and hide and seek by Mali

ช่วยพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคม: การเล่นเป็นกลุ่มทุกประเภทมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะทางสังคม การเล่นจ๊ะเอ๋หรือเล่นซ่อนหาก็เช่นกัน การเล่นซ่อนหาช่วยให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะที่สำคัญ ได้แก่ การควบคุมตนเอง การควบคุมอารมณ์ และช่วยฝึกการอดทนรอคอย (ในการหลบซ่อนตัว พวกเขาจำเป็นต้องอยู่เงียบ ๆ ให้นานขึ้น) เมื่อเด็ก ๆ ได้เล่นเกมเหล่านี้กับคนอื่น พวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีผลัดกันตั้งกฎเกณฑ์ และจัดการกับความขัดแย้งระหว่างผู้ร่วมเล่น ทักษะทางสังคม และการสื่อสาร ทั้งหมดนี้จะช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้วิธีการทำงานเป็นทีมซึ่งมีความสำคัญในโลกปัจจุบัน

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (31 มีนาคม 2021)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

stem cell book cover
ดาวน์โหลดฟรี การเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือในประเทศไทย: บทวิจารณ์ปี 2023