ดาวน์โหลดแอป

โรคไหลตายในทารก (SIDS)

โรคไหลตายในทารก (SIDS)

โรคไหลตายในเด็กทารก (Sudden infant death syndrome หรือ SIDS) เกิดขึ้นเมื่อเด็กทารกเสียชีวิตกะทันหันโดยไม่มีสาเหตุ ทั้ง ๆ ที่ดูมีสุขภาพดี โดยมักเกิดกับเด็กทารกอายุต่ำกว่า 12 เดือน และมักเกิดขณะนอนหลับ 

ปริศนาของโรคไหลตายในทารก
โรคไหลตายในทารกมักถูกพูดถึงในชื่อ “โรคไหลตายในเปลเด็ก” เนื่องจากเด็กทารกมักเสียชีวิตในเปลเด็ก โรคนี้ยังเป็นปริศนาเนื่องจากไม่สามารถระบุสาเหตุแน่ชัดได้ อย่างไรก็ตามเด็กบางคนมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมากกว่าคนอื่น ๆ โรคไหลตายในทารกมักเกิดในเด็กทารกที่มีอายุระหว่าง 1-4 เดือน และเกิดกับเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง

สาเหตุที่เป็นไปได้
ปัจจุบันเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดที่ทำให้เกิดโรคไหลตายในทารก แต่นักวิจัยเชื่อว่าปัจจัยทางร่างกาย สิ่งแวดล้อมในการนอนหลับ และปัจจัยเฉพาะของเด็กแต่ละคนจะเป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงให้แก่ทารกได้

ปัจจัยทางร่างกาย
ปัจจัยทางร่างกายที่มีส่วนทำให้เกิดโรคไหลตายมีดังนี้

สิ่งแวดล้อมในการนอนหลับ
สิ่งแวดล้อมในการนอน เช่น ท่าทางในการนอนของทารก รวมไปถึงปัจจัยอื่น ๆ ต่อไปนี้อาจทำให้เกิดโรคไหลตายในทารกได้

ปัจจัยเฉพาะของเด็กแต่ละคนที่อาจส่งผลให้เกิดโรคไหลตายในทารก

ปัจจัยจากคุณแม่ที่ทำให้เสี่ยงต่อโรคไหลตายในทารก
ความเสี่ยงในการเป็นโรคไหลตายในทารกอาจเพิ่มขึ้นได้จหากคุณแม่มีลักษณะต่อไปนี้

ยิ่งไปกว่านั้นหากคุณพ่อสูบบุหรี่ด้วย เด็กทารกอาจสูดควันบุหรี่มือสองเข้าไป ซึ่งทำให้เป็นอันตรายได้ 

ข้อควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงโรคไหลตายในทารก
ถึงแม้จะไม่มีวิธีเฉพาะเจาะจงที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคไหลตายในทารก แต่เทคนิคการนอนหลับเหล่านี้ก็อาจช่วยให้ลูกน้อยปลอดภัยมากขึ้น

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน