ดาวน์โหลดแอป

บอกคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าเจ็บตรงไหน

พัฒนาการที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งสำหรับลูกคือการที่ลูกสามารถบอกกับคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าเจ็บตรงไหน

บอกคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าเจ็บตรงไหน

พัฒนาการที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งสำหรับลูกคือการที่ลูกสามารถบอกกับคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าเจ็บตรงไหน

ทักษะการรับรู้ร่างกายของลูกได้พัฒนาขึ้นจนลูกสามารถบ่งบอกได้ว่าส่วนไหนของร่างกายเกิดความเจ็บปวดเมื่อพวกเขาอายุครบ 1 ปี เด็ก ๆ ยังสามารถที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าอะไรทำให้เขาเจ็บโดยการชี้ไปที่สิ่งของนั้น ๆ พัฒนาการนี้มีความสำคัญมากเนื่องจากทักษะนี้สามารถช่วยให้ผู้ใหญ่และแพทย์ดูแลเด็ก ๆ ได้เมื่อพวกเขาเจ็บปวดหรือบาดเจ็บ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
สอนให้ลูกบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยท่าทางว่าเจ็บตรงไหน รวมไปถึงสอนลูกเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้สื่อสารความเจ็บปวด เช่น “เจ็บนะ” หรือ “เป็นแผล” และสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะ โดยชี้ให้ดูบ่อย ๆ ว่าส่วนไหนเรียกว่าอะไร

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (13 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน