ดาวน์โหลดแอป

เคาะสิ่งของเข้าด้วยกัน

ลูกกลายเป็นมือกลองผู้เชี่ยวชาญเมื่อลูกสามารถเคาะสิ่งของเข้าด้วยกันได้ ทักษะนี้เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าลูกมีการทำงานร่วมกันระหว่างมือกับตาและพัฒนาการของทักษะทางกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ดี

เคาะสิ่งของเข้าด้วยกัน

ลูกกลายเป็นมือกลองผู้เชี่ยวชาญเมื่อลูกสามารถเคาะสิ่งของเข้าด้วยกันได้ ทักษะนี้เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าลูกมีการทำงานร่วมกันระหว่างมือกับตาและพัฒนาการของทักษะทางกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ดี

เด็ก ๆ ดูจะชื่นชอบการเคาะสิ่งของเข้าด้วยกันเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าการกระทำนี้จะดูเป็นพฤติกรรมที่ธรรมดาหรือแม้กระทั่งน่ารำคาญไปสักนิดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ทักษะนี้ก็เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าลูกมีการทำงานร่วมกันระหว่างมือกับตาที่พัฒนามากกว่าเดิม อีกทั้งเขายังสามารถควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีมากยิ่งขึ้น เสียงที่เกิดขึ้นจากการเคาะสิ่งของทำให้ลูกเกิดความสนใจ และทักษะพื้นฐานนี้ยังมีส่วนช่วยในด้านการเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือต่าง ๆ เมื่อลูกโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
หากคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบเสียงกระทบกันของเครื่องครัว สามารถให้ลูกเล่นกับของเล่นที่คล้ายเครื่องดนตรีหรือคล้ายอุปกรณ์ของช่างแทนได้ การได้เล่นกับของเล่นเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการลำดับนี้ได้มากขึ้น

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน