ดาวน์โหลดแอป

รู้จักตัวเอง

ลูกเข้าใจและรู้จักตัวเอง โดยพัฒนาการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการก้าวสำคัญของเด็ก โดยที่ลูกสามารถเข้าใจได้แล้วว่าคนแปลกหน้าที่อยู่ในกระจกก่อนหน้านี้คือตัวของเขาเอง

รู้จักตัวเอง

ลูกเข้าใจและรู้จักตัวเอง โดยพัฒนาการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการก้าวสำคัญของเด็ก โดยที่ลูกสามารถเข้าใจได้แล้วว่าคนแปลกหน้าที่อยู่ในกระจกก่อนหน้านี้คือตัวของเขาเอง

ไม่เพียงแต่ลูกจะเข้าใจว่าคนแปลกหน้าที่อยู่ในกระจกนั้นคือตัวของเขาเอง การที่เด็ก ๆ สามารถรู้จักตัวเองนั้นยังช่วยให้ลูกสื่อสารความต้องการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเขาออกมาได้ การรู้จักและเข้าใจตัวเองของเด็กอาจสื่อออกมาได้ในหลายรูปแบบ ตั้งแต่ด้านอารมณ์เช่น ความรู้สึกเสียใจเมื่อลูกรู้ตัวว่าทำผิดหรือความรู้สึกภูมิใจเมื่อเขาทำอะไรบางอย่างได้สำเร็จ จนไปถึงการแทนตัวเองและบุคคลอื่น ๆ ด้วยคำว่า ‘หนู’ หรือ ‘เขา’ แม้แต่กระทั่งความรู้สึกหวงแหนและเป็นเจ้าของอะไรบางอย่างโดยสามารถพบเห็นได้บ่อย ๆ เมื่อเด็ก ๆ ทะเลาะกันและพูดว่า ‘ของเล่นของลูก’ พัฒนาการทางอารมณ์ลำดับนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญซึ่งจะช่วยบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของเด็กแต่ละคน อีกทั้งยังสามารถช่วยบอกได้ว่าลูกจะมีท่าทีตอบรับเป็นอย่างไรในสถานการณ์ทางสังคมต่าง ๆ 

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
คุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนพัฒนาการนี้ของลูกได้โดยให้ลูกแสดงออกและสื่อสารความต้องการออกมาได้อย่างเต็มที่ และควรสอนให้ลูกรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อความต้องการและอารมณ์ของเด็กคนอื่น ๆ อีกด้วย ให้ความเห็นอกเห็นใจแก่ลูกมาก ๆ และโปรดทราบว่าเด็ก ๆ เรียนรู้โดยการกระทำตามตัวอย่าง ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรมีวิธีจัดการอารมณ์ทั้งทางบวกและลบของตัวเองอย่างสร้างสรรค์

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน