ดาวน์โหลดแอป

เกิดความรู้สึกเบื่อ

ธรรมชาติของเด็กโดยทั่วไปแล้วต้องการสิ่งกระตุ้นเพื่อที่จะได้เรียนรู้ตลอดเวลา หมายความว่าหากไม่มีกิจกรรมใหม่ให้ลูกน้อยทำลูกก็อาจรู้สึกเบื่อได้

เกิดความรู้สึกเบื่อ

ธรรมชาติของเด็กโดยทั่วไปแล้วต้องการสิ่งกระตุ้นเพื่อที่จะได้เรียนรู้ตลอดเวลา หมายความว่าหากไม่มีกิจกรรมใหม่ให้ลูกน้อยทำลูกก็อาจรู้สึกเบื่อได้

สมองของเด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหลังคลอด และมีขนาดใหญ่เท่ากับครึ่งหนึ่งของสมองผู้ใหญ่ภายใน 3 เดือนแรก หากการเจริญเติบโตนี้ไม่ได้รับแรงกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ พวกเขาอาจรู้สึกเบื่อ รู้สึกเครียด และอาจร้องไห้ได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ระยะเวลาที่ลูกน้อยไม่ได้ทำกิจกรรมเป็นช่วงสั้น ๆ อาจไม่เป็นปัญหา แต่เนื่องจากเด็กต้องการที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เสมอ คุณพ่อคุณแม่ควรสนับสนุนให้พวกเขาได้ค้นหาตัวเองและเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเขาตลอดเวลา หากคุณแม่ทราบว่าจะไม่ว่างเป็นเวลานาน ให้วางลูกไว้ในแปล โดยอาจให้เขาใช้เวลานี้ในการฝึกนอนคว่ำเล่นกับของเล่นที่มีเสียงดนตรี หรือมีสีสดใส

โปรดทราบว่าโทรทัศน์และหน้าจอต่าง ๆ ไม่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็ก

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน