ดาวน์โหลดแอป

เริ่มส่งเสียงอ้อแอ้

หลังจากที่ลูกได้เรียนรู้การออกเสียงพยางค์แบบเดี่ยว ๆ มาสักพักหนึ่ง เขาก็สามารถที่จะเริ่มรวมเสียงเข้าด้วยกันจนกลายเป็นเสียงอ้อแอ้ได้

เริ่มส่งเสียงอ้อแอ้

หลังจากที่ลูกได้เรียนรู้การออกเสียงพยางค์แบบเดี่ยว ๆ มาสักพักหนึ่ง เขาก็สามารถที่จะเริ่มรวมเสียงเข้าด้วยกันจนกลายเป็นเสียงอ้อแอ้ได้

การส่งเสียงอ้อแอ้เป็นความพยายามของลูกที่จะรวมเสียงเข้าด้วยกันโดยเสียงนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษ ทักษะนี้เป็นพัฒนาการสำคัญโดยเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่การสื่อสารทางคำพูด คุณแม่อาจได้ยินลูกน้อยพูดว่า “หม่าม้า” หรือ “ป่าป๊า”ในช่วงนี้ ซึ่งการออกเสียงนี้อาจเป็นเพียงความบังเอิญและลูกจะยังไม่รู้ความหมายของเสียงนั้น ๆ ณ ขณะนี้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
พูดคุยกับลูกด้วยเสียงสั้นชัดเจน เพื่อให้ลูกน้อยได้มองดูความเคลื่อนไหวของปากเมื่อคุณแม่พูด การได้มองเห็นคนอื่น ๆ พูดสำคัญต่อพัฒนาการทางด้านภาษาเท่า ๆ กับการที่ลูกได้ฟังเสียงพูด คุยกับลูกด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม รวมไปถึงเลียนแบบเสียงของเขา แล้วรอให้ลูกน้อยตอบกลับด้วยเสียงแบบอื่น หรือร้องเพลงง่าย ๆ ที่มีเสียงสูงต่ำน่าสนใจให้เขาฟังซ้ำ ๆ บ่อย ๆ

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน