ดาวน์โหลดแอป

เข้าใจคำศัพท์ที่บ่งบอกถึงปริมาณ

เมื่อลูกอายุ 12 เดือน ลูกสามารถเข้าใจคำศัพท์ที่บ่งบอกถึงปริมาณได้เช่น ขอเพิ่ม หรือ เอาอีก

เข้าใจคำศัพท์ที่บ่งบอกถึงปริมาณ

เมื่อลูกอายุ 12 เดือน ลูกสามารถเข้าใจคำศัพท์ที่บ่งบอกถึงปริมาณได้ เช่น ขอเพิ่ม หรือ เอาอีก

ถึงแม้ว่าลูกจะยังไม่สามารถนับตัวเลขและเข้าใจความหมายของจำนวนได้ ลูกก็เริ่มจะเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ที่บ่งบอกถึงปริมาณ เช่น  ขอเพิ่ม กับ พอแล้ว หรือใหญ่ และเล็ก ลูกยังสามารถที่จะใช้ท่าทางและน้ำเสียงในการขอสิ่งต่าง ๆ จากคุณแม่ได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
คุยกับลูกด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวกับปริมาณพร้อมกับใช้ท่าทาง ทำมือประกอบไปด้วย เช่น “ขวดใบใหญ่”, “มดตัวเล็ก” หรือ “มีข้าวเยอะมากในจาน” เมื่อคุณแม่ให้ลูกทานอาหาร เริ่มจากปริมาณที่น้อยก่อน หากลูกทานเสร็จแล้ว ให้ถามลูกว่าต้องการอาหารเพิ่มอีกไหม การกระทำนี้จะช่วยให้ลูกเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ เช่น “ขอเพิ่ม”, “น้อยกว่านี้” หรือ “นิดหน่อย”

คุณแม่ยังสามารถส่งเสริมพัฒนาการลำดับนี้ได้โดยช่วยให้ลูกได้เรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ มากขึ้นผ่านการอ่านนิทาน การร้องเพลง หรือการนับจำนวน

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (13 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน