ดาวน์โหลดแอป

เอาของใส่ในปาก

คุณแม่อาจสังเกตเห็นได้ว่าลูกนำของทุกอย่างที่เขาสามารถหยิบได้ใส่ปาก พฤติกรรมนี้บ่งบอกถึงพัฒนาการที่ดีซึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก

เอาของใส่ในปาก

คุณแม่อาจสังเกตเห็นได้ว่าลูกนำของทุกอย่างที่เขาสามารถหยิบได้ใส่ปาก พฤติกรรมนี้บ่งบอกถึงพัฒนาการที่ดีซึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก

เด็กทารกสำรวจสิ่งของต่าง ๆ ด้วยปากเป็นปกติ เนื่องจากพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมซึ่งทำให้พวกเขาเกิดความพึงพอใจที่ได้เรียนรู้ ทารกอาจนำของใส่ปากเพื่อที่จะปลอบประโลมตัวเอง หรือเป็นเพราะเขาอยากรู้ว่าความรู้สึกในการกินอาหารเป็นอย่างไร

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
สิ่งของทุกอย่างไม่ได้ปลอดภัยสำหรับให้ลูกหยิบเข้าปากได้  คุณพ่อคุณแม่ควรระมัดระวังสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจติดคอลูกได้ เช่น ของเล่นชิ้นเล็ก ๆ หรืออาหารที่มีชิ้นใหญ่จนเกินไป รวมไปถึงสิ่งของมีคม น้ำยาต่าง ๆ สำหรับทำความสะอาดในบ้าน และสิ่งของที่อาจรัดคอได้ เช่น ถุงพลาสติกและเชือกต่าง ๆ

สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกได้เรียนรู้ โดยคุณพ่อคุณแม่ควรดูดฝุ่นและเก็บสิ่งของบนพื้นที่ลูกสามารถหยิบขึ้นมาได้ให้ห่างจากเขา หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินควรมีเบอร์โทรศัพท์และวิธีติดต่อเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือไว้ใกล้มือสำหรับบุคคลอื่น ๆ ที่ช่วยดูแลลูก

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (13 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน