ดาวน์โหลดแอป

ต่อบล็อกไม้ของเล่นได้ 4 ชั้นขึ้นไป

ลูกสามารถต่อบล็อกไม้ของเล่นได้ 4 ชั้นขึ้นไป

ต่อบล็อกไม้ของเล่นได้ 4 ชั้นขึ้นไป

ลูกสามารถต่อบล็อกไม้ของเล่นได้ 4 ชั้นขึ้นไป

ถึงแม้ว่าบล็อกไม้จะเป็นของเล่นที่ดูธรรมดาไม่หวือหวา การต่อบล็อกไม้ก็เป็นการเล่นที่สนุกสนานและให้ประโยชน์แก่พัฒนาการของลูก โดยช่วยสอนลูกเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คณิตศาสตร์เบื้องต้น และตรรกะของเหตุและผล  เมื่อเด็ก ๆ อายุ 2 ขวบ พวกเขามักสามารถที่จะต่อบล็อกไม้ของเล่นได้ 4 ชั้นโดยเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าลูกมีการพัฒนาทักษะทางกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ดี

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
เมื่อลูกเล่นกับบล็อกไม้ ลองจับที่ข้อมือของเขา ช่วยให้วางบล็อกซ้อนสูงขึ้น และอธิบายให้เขาวางเบา ๆ หลังจากนั้นให้ลูกได้ถล่มสิ่งก่อสร้างของเขาลงด้วย เพราะการกระทำแบบนี้สอนให้ลูกได้เรียนรู้เกี่ยวกับตรรกะของเหตุและผล บล็อกไม้ของเล่นที่มีสีสัน ตัวเลข หรือตัวอักษรต่าง ๆ ยังสามารถส่งเสริมพัฒนาการลำดับนี้สำหรับลูก โดยช่วยสอนลูกให้เรียงลำดับและจับคู่สิ่งต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน