ดาวน์โหลดแอป

แยกแยะใบหน้าได้

ลูกจำใบหน้าที่คุ้นเคยได้และอาจรู้สึกกลัวเมื่ออยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้า ด้วยเหตุนี้ความผูกพันระหว่างลูกและคุณแม่จะมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

แยกแยะใบหน้าได้

ลูกจำใบหน้าที่คุ้นเคยได้และอาจรู้สึกกลัวเมื่ออยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้า ด้วยเหตุนี้ความผูกพันระหว่างลูกและคุณแม่จะมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

เด็ก ๆ ส่วนใหญ่ในช่วงอายุระหว่าง 4 – 8 เดือนสามารถรู้ได้ว่าใครคือคนแปลกหน้า นี่หมายความว่าพวกเขาอาจงอแงเมื่อพบเจอบุคคลใหม่ ๆ  รวมไปถึงเกิดอาการวิตกกังวลเมื่อต้องแยกจากคุณพ่อคุณแม่ โปรดทราบว่านี่เป็นเรื่องธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าลูกกำลังมีพัฒนาการด้านสภาวะทางอารมณ์และการเข้าสังคมที่ดี รวมไปถึงทำให้ความผูกพันระหว่างเขาและคุณพ่อคุณแม่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น หากคุณพ่อไม่ได้มีส่วนร่วมมากในช่วงแรกของการเลี้ยงดูลูกคุณพ่ออาจรู้สึกว่าต้องเป็นผู้ปกป้องและดูแลลูกมากขึ้นเมื่อคุณแม่ไม่อยู่

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ช่วยให้ลูกคุ้นเคยกับบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัวที่ไม่ได้มาหาพวกเขาบ่อย ๆ โดยการให้ลูกนั่งตักระหว่างที่คุณแม่กำลังคุยกับสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ หากคุณแม่มีพี่เลี้ยง ให้เขามาก่อนเวลาเล็กน้อยเพื่อให้ลูกทำความรู้จักก่อนที่จะให้ลูกอยู่กับพี่เลี้ยงตามลำพัง เมื่อมีเวลา ลองอุ้มลูกไปหาคนที่คุ้นเคย และยิ้มทัก พูดคุยกับคนเหล่านั้นให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่าง

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (11 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน