ดาวน์โหลดแอป

ชนแก้วได้

ไชโยสำหรับพัฒนาการอีกก้าวหนึ่งอันน่าภูมิใจ! ลูกสามารถยกแก้วขึ้นและชนแก้วกับคุณแม่ได้

ชนแก้วได้

ไชโยสำหรับพัฒนาการอีกก้าวหนึ่งอันน่าภูมิใจ! ลูกสามารถยกแก้วขึ้นและชนแก้วกับคุณแม่ได้

ลูกสามารถชนแก้วได้ โดยท่าทางนี้บ่งบอกให้เห็นว่าลูกมีพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างมือกับตา พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กรวมไปถึงความเข้าใจในแง่ของการเข้าสังคมที่ดี เป็นพัฒนาการอีกก้าวหนึ่งที่ควรค่าแก่การเฉลิมฉลอง!

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
การได้ฝึกฝนบ่อย ๆ จะช่วยให้ลูกทำทักษะนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้ลูกดื่มน้ำจากแก้วและชนแก้วในทุกมื้ออาหารกับลูกด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (13 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน