ดาวน์โหลดแอป

ดื่มน้ำจากถ้วยได้เอง

ลูกสามารถดื่มน้ำจากถ้วยได้เอง ซึ่งเป็นพัฒนาการที่สามารถบ่งบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าลูกอาจจะใกล้พร้อมที่จะเปลี่ยนจากขวดนมเป็นถ้วยแล้ว

ดื่มน้ำจากถ้วยได้เอง

ลูกสามารถดื่มน้ำจากถ้วยได้เอง ซึ่งเป็นพัฒนาการที่สามารถบ่งบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าลูกอาจจะใกล้พร้อมที่จะเปลี่ยนจากขวดนมเป็นถ้วยแล้ว

พัฒนาการนี้แสดงให้เห็นว่าลูกสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นโดยฝึกฝนทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เนื่องจากการดื่มน้ำจากแก้วไม่ได้ใช้แค่ทักษะในการถือแก้วอย่างเดียวเพราะลูกยังต้องประคองแก้วให้นิ่ง และไม่หกอีกด้วย

ให้คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตดูเมื่อลูกดื่มน้ำจากแก้ว กิจวัตรนี้อาจบ่งบอกได้ว่าลูกถนัดมือซ้ายหรือขวา

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ทำให้การดื่มน้ำจากแก้วเป็นเรื่องสนุกสำหรับลูก โดยให้ลูกเลือกแก้วใบโปรดหรือใช้แก้วพิเศษเมื่อให้ลูกได้ดื่มเครื่องดื่มที่เขาชอบ ดื่มกับลูกเพื่อช่วยเป็นตัวอย่างให้เขาฝึกฝนทักษะการถือแก้ว ในช่วงแรกอาจช่วยประคองมือให้ยกแก้วน้ำขึ้นดื่ม ค่อย ๆ ลดการช่วยเหลือจนลูกถือได้เองโดยไม่หก และอีกไม่นานเกินรอลูกก็จะดื่มน้ำจากแก้วได้อย่างคล่องแคล่ว

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (13 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน