ดาวน์โหลดแอป

ทำตามคำสั่งง่าย ๆ ได้

ถึงแม้ว่าลูกอาจยังไม่รู้ความหมายของคำศัพท์หรือประโยคบางอย่าง ลูกก็สามารถที่จะเข้าใจและทำตามคำสั่งง่าย ๆ ได้

ทำตามคำสั่งง่าย ๆ ได้

ถึงแม้ว่าลูกอาจยังไม่รู้ความหมายของคำศัพท์หรือประโยคบางอย่าง ลูกก็สามารถที่จะเข้าใจและทำตามคำสั่งง่าย ๆ ได้

ถึงเวลาที่เด็ก ๆ จะได้นำการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างช่วงปีแรกของชีวิตมาใช้ในชีวิตจริงแล้ว เมื่อพวกเขาสามารถเข้าใจและทำตามคำสั่งง่าย ๆ ได้

ในขณะที่ลูกยังคงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และทักษะทางด้านภาษาอยู่ ลูกก็สามารถที่จะใช้การอ่านสีหน้าและท่าทางของคุณพ่อคุณแม่เพื่อตอบสนองต่อคำสั่งง่าย ๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น “หยิบของเล่นขึ้นมา” หรือ “มาหาแม่หน่อย”

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยสนับสนุนพัฒนาการที่สำคัญนี้ได้โดยการคุยกับลูกบ่อย ๆ ควรให้ชื่อกับบุคคลและสิ่งของต่าง ๆ อย่างชัดเจนเมื่อพูดคุยกับลูก เช่น “คุณพ่อ” หรือ “รถบรรทุก” แทนการเรียกว่า “เขา” หรือ “อันนั้น” วิธีนี้จะช่วยให้ลูกเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างชื่อและสิ่งของได้ในอีกไม่นาน

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (11 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน