ดาวน์โหลดแอป

สามารถนั่งได้

ลูกสามารถนั่งนิ่ง ๆ ได้แล้ว พัฒนาการนี้ช่วยให้ลูกสามารถใช้มือในการเล่น, ตบมือตามจังหวะเพลง และทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้อีกมากมาย

สามารถนั่งได้

ลูกสามารถนั่งนิ่ง ๆ ได้แล้ว พัฒนาการนี้ช่วยให้ลูกสามารถใช้มือในการเล่น ตบมือตามจังหวะเพลง และทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้อีกมากมาย

ลูกสามารถนั่งได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องให้ช่วยเหลือ ทักษะนี้ต้องใช้การควบคุมศีรษะและคอรวมไปถึงความแข็งแรงของลำตัวส่วนบน พัฒนาการลำดับนี้จะช่วยให้ลูกได้มองเห็นโลกใบน้อย ๆ ของเขาในมุมมองใหม่ รวมไปถึงยังช่วยให้กิจวัตรประจำวัน อย่างเช่น การทานอาหาร หรือเวลาอาบน้ำง่ายดายในการจัดการมากขึ้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้ลูกนั่งได้โดยให้ลูกนั่งพิงตัวของคุณพ่อหรือคุณแม่บนตัก ช่วยให้ลูกนั่งบนพื้นได้โดยใช้หมอนหนุนให้ลูกจนกว่าเขาจะสามารถนั่งด้วยตัวเองได้ อุปกรณ์อย่างเก้าอี้หัดนั่งสามารถช่วยเหลือให้ลูกนั่งตัวตรงได้แต่อาจส่งผลให้ลูกมีพัฒนาการที่ช้าลง

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (11 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน