ดาวน์โหลดแอป

แปะมือ (High fives) ได้

ไฮไฟฟ์! การทำงานร่วมกันระหว่างมือและตาของลูกพัฒนาขึ้นมากจนลูกสามารถแปะมือเพื่อทักทายหรือเฉลิมฉลองไปพร้อม ๆ กับคุณแม่ได้แล้ว

แปะมือ (High fives) ได้

ไฮไฟฟ์! การทำงานร่วมกันระหว่างมือและตาของลูกพัฒนาขึ้นมากจนลูกสามารถแปะมือเพื่อทักทายหรือเฉลิมฉลองไปพร้อม ๆ กับคุณแม่ได้แล้ว

ทักษะทางกล้ามเนื้อของลูกพัฒนาขึ้นมากจนทำให้ลูกสามารถแปะมือกับคุณแม่ได้แล้ว เด็ก ๆ ต้องใช้ทักษะการทำงานร่วมกันระหว่างมือและตาเป็นอย่างมากเพื่อที่จะทำท่าทางนี้ โดยการแปะมือจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันระหว่างเขาและคุณพ่อคุณแม่มากกว่าการชมลูกด้วยคำพูดเสียอีก เป็นอีกวิธีที่ดีซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองความสำเร็จของลูกได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
มีพื้นที่เยอะ ๆ ให้ลูกได้คลาน ขยับตัว รวมไปถึงใช้แขนและมือ เมื่อลูกโตมากขึ้น คุณสามารถช่วยส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันระหว่างมือและตาของลูกได้ โดยชวนลูกร้องเพลงที่มีท่าทางประกอบของการใช้นิ้วและมือ เลือกเพลงที่สามารถทำท่าตามได้ง่าย ๆ เช่น แมงมุมลายตัวนั้น หรือ นิ้วโป้งอยู่ไหน นอกจากนี้ อาจเพิ่มการเล่นเกมที่มีคำสั่งง่าย ๆ เช่น โบกมือ ตบมือ หรือทำท่าตามคุณพ่อคุณแม่

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (13 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน