ดาวน์โหลดแอป

จดจำบุคคลต่าง ๆ ในภาพได้

ลูกสามารถจดจำเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวได้จากภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็ก ๆ รู้สึกสนุกสนาน

จดจำบุคคลต่าง ๆ ในภาพได้

ลูกสามารถจดจำเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวได้จากภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็ก ๆ รู้สึกสนุกสนาน

ถึงแม้ว่าโดยปกติแล้วทารกจะชอบดูใบหน้าของบุคคลต่าง ๆ ใบหน้าของบุคคลที่สำคัญต่อเขามีความสำคัญกว่าใบหน้าทั่ว ๆ ไปเสมอ ลูกสามารถจำใบหน้าของบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัวได้นอกจากคุณพ่อคุณแม่ได้แล้ว โดยสามารถสังเกตดูได้จากสีหน้าและท่าทางที่บ่งบอกถึงความพึงพอใจ เช่น การยิ้ม ชี้ไปที่บุคคลในรูป หรือทำเสียงจากลำคอเมื่อลูกจำบุคคลที่คุ้นเคยในรูปได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ลูกจะสามารถจดจำบุคคลต่าง ๆ ในครอบครัวนอกจากคุณพ่อคุณแม่หากเขาได้เจอบุคคลนั้น ๆ ทุกสัปดาห์ แต่สำหรับบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ได้แวะเวียนมาหาเขาบ่อย ๆ เขาอาจจำไม่ได้ คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้ลูกจดจำบุคคลต่าง ๆ ได้ โดยการทำอัลบั้มรวมรูปภาพญาติและบุคคลสำคัญในครอบครัวคนอื่น ๆ รวมถึงรูปของตัวเขาเองไว้ให้ลูกได้ดู ชี้ และเรียกชื่อบุคคลในรูปบ่อย ๆ ติดต่อสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวเป็นประจำโดยการใช้การโทรหาพวกเขาแบบวิดีโอคอล

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (13 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน