ดาวน์โหลดแอป

เล่นสมมุติทำอาหารหรือเป็นนักบินได้

ลูกสามารถเล่นสมมุติว่าทำอาหารอยู่หรือเป็นนักบินได้ การเล่นสมมุติเป็นพัฒนาการที่สำคัญสำหรับลูกโดยช่วยส่งเสริมให้ลูกได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงเกิดความเข้าใจว่าสิ่ง ๆ หนึ่งอาจถูกดัดแปลงมาเป็นอย่างอื่นได้

เล่นสมมุติทำอาหารหรือเป็นนักบินได้

ลูกสามารถเล่นสมมุติว่าทำอาหารอยู่หรือเป็นนักบินได้ การเล่นสมมุติเป็นพัฒนาการที่สำคัญสำหรับลูกโดยช่วยส่งเสริมให้ลูกได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงเกิดความเข้าใจว่าสิ่งสิ่งหนึ่งอาจถูกดัดแปลงมาเป็นอย่างอื่นได้

เมื่อลูกอายุ 12 – 24 เดือน เด็ก ๆ จะเริ่มเล่นบทบาทสมมุติซึ่งเป็นการเล่นที่ไม่มีแบบแผนชัดเจน โดยเด็ก ๆ อาจสมมุติว่าตัวเองเป็นบุคคลอื่น ๆ , กำลังทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือใช้สิ่งของต่าง ๆ ในการสมมุติให้เป็นอย่างอื่น เช่น ทำกับข้าวด้วยของเล่นหรือใช้พรมเป็นรถแข่ง การเล่นเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าวบ่งชี้ว่าลูกได้เรียนรู้และเข้าใจว่าสิ่งสิ่งหนึ่งสามารถกลายเป็นอย่างอื่นได้ การเล่นสมมุติช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านการสื่อสาร การเข้าสังคม รวมไปถึงทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเด็ก

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ให้ลูกได้เล่นของเล่นที่ดูเหมือนสิ่งของในชีวิตจริง เช่น เครื่องครัวของเล่น เมื่อลูกเริ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเล่นไปกับลูกด้วย และเพิ่มสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันให้ลูกได้ลองเล่นดู การกระทำแบบนี้จะช่วงส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ให้กับลูก เช่น ลูกอาจใช้ผ้าห่มในการเล่นเป็นซูเปอร์ฮีโร่ หรือสมมุติให้ขวดน้ำกลายเป็นจรวด

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (13 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน