ดาวน์โหลดแอป

พูดคำศัพท์ใหม่ได้อีก 3 คำ

ลูกสามารถพูดคำศัพท์ใหม่ได้อีก 3 คำ เช่น ‘ไม่’, ‘หมา’ หรือ ‘ข้างใน’ และเข้าใจความหมายของคำเหล่านั้น

พูดคำศัพท์ใหม่ได้อีก 3 คำ

ลูกสามารถพูดคำศัพท์ใหม่ได้อีก 3 คำ เช่น ‘ไม่’, ‘หมา’ หรือ ‘ข้างใน’ และเข้าใจความหมายของคำเหล่านั้น

เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่สามารถพูดคำศัพท์ได้ 3 คำนอกจากคำว่าหม่าม้าหรือป่าป๊าเมื่อพวกเขาอายุ 15 เดือน โดยพัฒนาการนี้จะตามมาในอีกไม่กี่สัปดาห์สำหรับเด็กผู้ชาย ไม่เพียงแต่เด็ก ๆ จะสามารถพูดคำศัพท์เหล่านี้ได้ แต่พวกเขาก็สามารถเข้าใจความหมายของคำศัพท์เหล่านี้ได้ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ลูกอาจชี้ไปที่หมาของครอบครัวและพูดว่า ‘มา’ พวกเขาจะเริ่มใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับตำแหน่ง เช่น ‘ข้างใน’ หรือ ‘ข้างบน’ โดยคำศัพท์ที่ซับซ้อนกว่านั้น เช่น ‘อยู่ข้างใต้’ หรือ ‘อยู่ข้างหน้า’ จะค่อย ๆ ตามมาในอีก 6 เดือน

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ใช้เวลาคุยกับลูกให้มาก ๆ โดยให้ลูกได้มองเห็นการเคลื่อนไหวของปากของคุณพ่อคุณแม่ในระหว่างการสนทนา การพูดคุยช้า ๆ โดยเน้นคำชัดเจนและเรียกชื่อสิ่งของและบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ‘คุณพ่อกำลังหยิบของเล่น’ สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการนี้ได้เป็นอย่างดี คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถใช้เวลาอ่านนิทานให้ลูกฟังเป็นกิจวัตร เด็ก ๆ ชอบที่จะเลียนแบบในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำ ในระหว่างที่อ่านนิทานให้ชี้ไปที่ภาพประกอบพร้อมบอกลูกว่าสิ่งนั้นคืออะไร แล้วรอให้ลูกพูดตาม

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน