ดาวน์โหลดแอป

สามารถร้องเพลงทำนองง่าย ๆ ได้

ลูกเริ่มฮัมเพลงและร้องเพลงที่มีท่วงทำนองง่าย ๆ ได้ เป็นทักษะที่นำความสุขมากมายมาสู่บ้านของคุณพ่อคุณแม่

สามารถร้องเพลงทำนองง่าย ๆ ได้

ลูกเริ่มฮัมเพลงและร้องเพลงที่มีท่วงทำนองง่าย ๆ ได้ เป็นทักษะที่นำความสุขมากมายมาสู่บ้านของคุณพ่อคุณแม่

ความสามารถทางดนตรีของเด็กเริ่มขึ้นในครรภ์ของคุณแม่ โดยทารกใช้วิธีการฟังเสียงของคุณแม่ รวมไปถึงจับจังหวะการเต้นของหัวใจคุณแม่ก่อนที่เขาจะลืมตาดูโลกเสียอีก เมื่อลูกมีอายุ 30 – 36 เดือนลูกก็จะสามารถร้องเพลงที่มีท่วงทำนองง่าย ๆ ได้ ถึงแม้ว่าเขาอาจจะยังไม่สามารถอ่านออกเสียงเนื้อร้องได้อย่างถูกต้อง ลูกก็สามารถสร้างโทนเสียงที่หลากหลาย รวมไปถึงร้องเพลงตามทำนองและจังหวะได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ทำให้การร้องเพลงกลายเป็นกิจวัตรประจำวันสำหรับลูก คุณพ่อคุณแม่อาจร้องเพลงเมื่อเขาอาบน้ำหรือหลังทานอาหาร ยิ่งลูกได้ยินบุคคลอื่น ๆ ร้องเพลงบ่อยมากเท่าไหร่ เขาก็จะยิ่งอยากร้องเพลงด้วยตัวเองมากขึ้นเท่านั้น

การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแบบเป็นกลุ่มหรือเข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านดนตรีของลูก การได้ฟังเพลงและการได้เล่นของเล่นประเภทเครื่องดนตรี เช่น อูคูเลเล่หรือระนาด ก็สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการนี้ได้เช่นกัน

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (13 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน