ดาวน์โหลดแอป

เลียนแบบการแสดงออกทางสีหน้า

ลูกเริ่มที่จะสนุกสนานไปกับการเลียนแบบสีหน้าของคุณพ่อคุณแม่ รวมไปถึงเรียนรู้การแสดงออกทางอารมณ์ในแบบต่าง ๆ

เลียนแบบการแสดงออกทางสีหน้า

ลูกเริ่มที่จะสนุกสนานไปกับการเลียนแบบสีหน้าของคุณพ่อคุณแม่ รวมไปถึงเรียนรู้การแสดงออกทางอารมณ์ในแบบต่าง ๆ

งานวิจัยระบุว่า ทารกเลียนแบบการแสดงออกทางสีหน้าเพื่อเรียนรู้ความหมายของสีหน้าต่าง ๆ รวมไปถึงเรียนรู้ในการจับคู่สีหน้าให้เข้ากับอารมณ์และความรู้สึก เด็ก ๆ รู้สึกสนุกเมื่อพวกเขาได้เห็นคุณทำสีหน้าที่หลากหลาย ซึ่งรวมไปถึงสีหน้าเมื่อคุณกำลังโกรธ กลัว และแปลกใจอีกด้วย

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
คุณควรให้ความสนใจกับลูกและไม่ต้องกลัวที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ของตัวเองออกมา เมื่อพูดคุย อุ้ม หรือกำลังเล่นกับลูก ใช้สีหน้าที่บ่งบอกถึงความรู้สึกดีต่าง ๆ เช่น สีหน้าที่บ่งบอกถึงความสุข ความแปลกใจ หรือความพึงพอใจ แต่คุณก็สามารถที่จะแสดงให้เขาเห็นถึงสีหน้าอื่น ๆ เช่น สีหน้าที่บ่งบอกถึงความรู้สึกเศร้าหรือความรู้สึกโกรธได้ด้วยเช่นกัน

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน