ดาวน์โหลดแอป

ร้องไห้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป

ลูกเริ่มร้องไห้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการที่จะสื่อสารอารมณ์แบบไหนออกมา

ร้องไห้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป

ลูกเริ่มร้องไห้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการที่จะสื่อสารอารมณ์แบบไหนออกมา

ทารกทุกคนมีวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปแล้ว การร้องไห้ที่ฟังดูเป็นจังหวะและหนักนั้นสื่อถึงความหิว การร้องไห้เป็นจังหวะช้า ๆ บ่งบอกถึงความเหนื่อยล้า และการร้องไห้ด้วยเสียงสูงโดยไม่มีจังหวะอาจสื่อถึงความเจ็บปวด ลองฟังและตีความหมายเสียงร้องไห้ของลูกดู เพื่อเรียนรู้ว่าลูกชอบหรือไม่ชอบสิ่งใดบ้าง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ตอบสนองทันทีเมื่อคุณแม่ได้ยินลูกร้องไห้ เพื่อให้ลูกน้อยรู้สึกปลอดภัยและคาดการณ์ได้ว่าจะมีคนมาดูแลพวกเขาเสมอ การกระทำแบบนี้จะช่วยเสริมสร้างความผูกพันระหว่างคุณแม่และลูกให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสอนลูกอีกด้วยว่าการสื่อสารของเขานั้นได้ผล และเขาสามารถร้องไห้ได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิด

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน