ดาวน์โหลดแอป

แสดงความรู้สึกออกมา

ลูกสามารถเข้าใจว่าตัวเองรู้สึกอย่างไร และสื่อสารความรู้สึกนั้นออกมาได้ ซึ่งเป็นพัฒนาการที่สำคัญมากของเด็ก

แสดงความรู้สึกออกมา

ลูกสามารถเข้าใจว่าตัวเองรู้สึกอย่างไร และสื่อสารความรู้สึกนั้นออกมาได้ ซึ่งเป็นพัฒนาการที่สำคัญมากของเด็ก

ลูกสามารถแสดงความรู้สึกออกมาได้ โดยที่ลูกเรียนรู้มาจากการรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการเลียนแบบสีหน้าของคุณแม่ ลูกสามารถสื่อสารความรู้สึกของเขาออกมาผ่านสีหน้า การออกเสียง รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของมือในแบบต่าง ๆ ทารกในช่วงอายุนี้เริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่า บุคคลรอบ ๆ ตัวเขาตอบสนองต่อการกระทำของเขา และเริ่มเรียนรู้ที่จะสื่อสารด้วยการแสดงออกทางอารมณ์

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ให้ลูกเลียนแบบสีหน้าของคุณแม่ เมื่อลูกแสดงสีหน้าที่บ่งบอกถึงความสุขหรือเศร้า ให้เลียนแบบสีหน้านั้นและตอบสนองความต้องการของพวกเขา ให้ลูกเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้สึกทั้งสุขและเศร้า เพราะนี่เป็นบทเรียนอันสำคัญที่จะสอนให้ลูกรู้ว่า ไม่ว่าลูกจะรู้สึกอย่างไร พวกเขาก็ไม่ควรที่จะต้องรู้สึกผิดที่แสดงอารมณ์แบบนั้นออกไป

ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตาม ไม่ควรทำให้ลูกรู้สึกแย่เมื่อเขาแสดงความรู้สึกออกมา เพราะนั่นจะทำให้ลูกรู้สึกละอายใจที่เป็นตัวของตัวเอง และเริ่มหาวิธีที่จะไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาอีก

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน