ดาวน์โหลดแอป

ใช้ตามองตามสิ่งต่าง ๆ

กล้ามเนื้อบริเวณดวงตาของลูกแข็งแรงมากพอที่จะใช้ตามองตามวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ พฤติกรรมนี้ถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความสำคัญมาก

ใช้ตามองตามสิ่งต่าง ๆ

กล้ามเนื้อบริเวณดวงตาของลูกแข็งแรงมากพอที่จะใช้ตามองตามวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ พฤติกรรมนี้ถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความสำคัญมาก

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
อีกหนึ่งทางที่จะสามารถสนับสนุนพัฒนาการนี้ของเด็ก ๆ ได้ คือการให้ของเล่นที่พวกเขาสามารถเอื้อมหยิบหรือจับต้องได้ในระหว่างที่ลูกน้อยกำลังฝึกนอนคว่ำอยู่ นอกจากนั้นแล้วคุณแม่ยังสามารถแขวนโมบายไว้ที่ระยะห่างประมาณ 20 – 30 เซนติเมตรจากตาของลูกน้อย

คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยพัฒนาให้กล้ามเนื้อตาของลูกแข็งแรงขึ้น โดยการพาเขาไปเดินเล่น อุ้มลูกอย่างระมัดระวังและพาเขาดูสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่ในตู้ รูปที่แขวนอยู่บนกำแพง หรือแม้แต่ต้นไม้ที่อยู่ข้างนอกบ้าน และกระตุ้นให้เขาสนใจและมองตาม

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน