ดาวน์โหลดแอป

ถือและเขย่าของเล่น

ลูกสามารถถือสิ่งของต่าง ๆ และเขย่าของเล่นที่มีเสียงได้ เป็นอีกก้าวหนึ่งของพัฒนาการที่ทำให้ทารกใกล้เหมือนกับผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้น

ถือและเขย่าของเล่น

ลูกสามารถถือสิ่งของต่าง ๆ และเขย่าของเล่นที่มีเสียงได้ เป็นอีกก้าวหนึ่งของพัฒนาการที่ทำให้ทารกใกล้เหมือนกับผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้น

มนุษย์ในปัจจุบันแตกต่างกับมนุษย์สมัยดึกดำบรรพ์ ตรงที่เราสามารถที่จะเดินตัวตรงด้วยขาสองข้างซึ่งหมายความว่า เราสามารถที่จะยืนละเรียนรู้ในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ค้อน และทานอาหารเช่นกล้วยได้ ถึงแม้ว่าเด็ก ๆ จะต้องการเวลาอีกประมาณ 6 – 12 เดือนในการยืน ทักษะการถือสิ่งของต่าง ๆ นั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าเขาเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้ว ในแง่วิวัฒนาการของมนุษย์

ทารกจะเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเขาโดยใช้ความรู้สึกและการสัมผัส ทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อของลูกแข็งแรงมากพอที่จะให้ลูกสามารถเคลื่อนไหวอย่างสะเปะสะปะ ไปจนถึงเอื้อมหยิบของ เขย่าหรือถือของเล่นได้ การเล่นดนตรีหรือเขย่าของเล่นเป็นจังหวะ เป็นทักษะที่กำลังจะตามมาในอีกไม่ช้า

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ให้ลูกเล่นกับสิ่งของที่หลากหลายหรือยื่นนิ้วของคุณให้ลูกจับและบีบ คุณสามารถให้ลูกเล่นกับของเล่นแบบเขย่าโดยทำให้ลูกดูก่อน เด็ก ๆ เรียนรู้ได้เป็นอย่างดีโดยการเลียนแบบสิ่งที่คุณทำ

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (11 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน