ดาวน์โหลดแอป

ยกศีรษะค้างไว้ได้เอง

กล้ามเนื้อคอของลูกมีความแข็งแรงมากขึ้น และลูกสามารถยกศรีษะขึ้นมาได้เองในระหว่างที่นอนคว่ำ

ยกศีรษะค้างไว้ได้เอง

กล้ามเนื้อคอของลูกมีความแข็งแรงมากขึ้น และลูกสามารถยกศีรษะขึ้นมาได้เองในระหว่างที่นอนคว่ำ

เมื่อเด็ก ๆ สามารถยกศีรษะขึ้นมาได้เอง พวกเขาก็สามารถที่จะเริ่มพลิกตัวหรือนั่งได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
การให้ลูกนอนคว่ำถือเป็นการฝึกฝนและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอรวมไปถึงกล้ามเนื้อของร่างกายส่วนบนที่ดีที่สุด คุณแม่ยังสามารถให้ลูกนั่งตักเพื่อให้ลูกได้มองไปรอบ ๆ ตัวของเขา หรือใช้ของเล่น กระตุ้นให้ลูกมองตาม บนล่าง ซ้ายขวา การได้มองรอบตัวซ้ายขวารวมไปถึงมองขึ้นและลง เป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดสำคัญต่าง ๆ โดยธรรมชาติ

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (11 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน