ดาวน์โหลดแอป

ยกศีรษะได้

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของลูกแข็งแรงขึ้นและสามารถยกศรีษะขึ้นได้ 45 องศาและค้างไว้ได้ประมาณ 3 วินาที เมื่ออยู่ในท่านอนคว่ำ

ยกศีรษะได้

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของลูกแข็งแรงขึ้นและสามารถยกศีรษะขึ้นได้ 45 องศาและค้างไว้ได้ประมาณ 3 วินาที เมื่ออยู่ในท่านอนคว่ำ

ศีรษะของทารกนั้นมีน้ำหนัก เพียงแค่สมองอย่างเดียวก็มีน้ำหนักถึง 0.5 กิโลกรัมแล้ว การที่ลูกน้อยสามารถที่จะยกน้ำหนักนั้นและค้างเอาไว้ได้ถือเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญสำหรับพัฒนาการทางกล้ามเนื้อของเขา รางวัลของความพยายามนั้น คือการได้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัวด้วยตนเอง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
การฝึกนอนคว่ำเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดซึ่งช่วยพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอ เพราะฉะนั้นจึงควรให้ลูกใช้เวลานอนคว่ำเป็นประจำ โปรดทราบว่าในระยะแรกเริ่มนั้น ลูกน้อยจะไม่สามารถยกศีรษะค้างไว้ได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปกล้ามเนื้อของเขาก็จะแข็งแรงมากขึ้นและสามารถที่จะยกศีรษะได้ด้วยตัวเอง

หากลูกเริ่มงอแงเมื่อคุณแม่ให้ฝึกนอนคว่ำ ใช้ของเล่นให้ลูกมองตาม หรือให้พี่น้องเล่นกับลูกน้อยเพื่อให้เขามีแรงผลักดันมากขึ้น!

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน