ดาวน์โหลดแอป

พูดว่า “หม่าม้า” หรือ “ป่าป๊า”

ลูกสามารถพูดว่า “หม่าม้า” หรือ “ป่าป๊า” ได้ ทำให้หัวใจของคุณพ่อคุณแม่พองโตขึ้นอีกระดับหนึ่ง

พูดว่า “หม่าม้า” หรือ “ป่าป๊า”

ลูกสามารถพูดว่า “หม่าม้า” หรือ “ป่าป๊า” ได้ ทำให้หัวใจของคุณพ่อคุณแม่พองโตขึ้นอีกระดับหนึ่ง

เด็ก ๆ เริ่มพูดด้วยคำศัพท์ง่าย ๆ เช่น “มามา” หรือ “ดาดา” โดยลำดับต่อมาพวกเขาจะเริ่มเรียนรู้ว่าเขาสามารถสื่อสารอารมณ์ผ่านคำศัพท์ต่าง ๆ ได้ เช่น สื่อสารความรู้สึกแปลกใจด้วยคำว่า “โอ๊ะโอ!” เด็ก ๆ ส่วนใหญ่สามารถพูดว่า “หม่าม้า” หรือ “ป่าป๊า” ได้หลังจากวันเกิดปีแรก โดยเด็ก 1 ใน 10 คนใช้เวลา 18 เดือนในการที่จะพูดคำดังกล่าว เด็กผู้ชายอาจมีพัฒนาการลำดับนี้ช้ากว่าเด็กผู้หญิง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
สนับสนุนให้ลูกแสดงอารมณ์ผ่านคำพูด โดยใช้คำสั้น ๆ ที่เข้ากับสถานการณ์ เช่น หม่ำ ไป ข้าว คุณพ่อคุณแม่สามารถชี้ไปที่รูปภาพประกอบในขณะที่อ่านนิทานให้ลูกฟัง เพื่อสอนให้เขารู้ความหมายของสิ่งของในรูป ควรพูดคุยกับลูกด้วยน้ำเสียงปกติอย่างช้า ๆ โดยออกเสียงคำต่าง ๆ ให้ชัดเจน แล้วรอให้ลูกตอบกลับ กิจกรรม เช่น การร้องเพลงนั้นมีส่วนช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้และพัฒนาทักษะนี้ได้เช่นกัน

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน