ดาวน์โหลดแอป

เตะลูกบอล

เตะบอลกันเถอะ! ลูกสามารถเตะลูกบอลได้แล้วเมื่อเขาอายุ 24 เดือน

เตะลูกบอล

เตะบอลกันเถอะ! ลูกสามารถเตะลูกบอลได้แล้วเมื่อเขาอายุ 24 เดือน

หลังจากที่เด็ก ๆ สามารถเดินได้ด้วยตัวเองสักพัก พัฒนาการอีกก้าวหนึ่งที่สนุกสนานสำหรับลูกและคุณพ่อคุณแม่เมื่อลูกอายุ 2 ขวบคือการเตะลูกบอลได้ พัฒนาการนี้ยังช่วยสอนลูกเรื่องการประสานงานของร่างกายและสมองด้วย 

คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้การเตะบอลสนุกสนานมากขึ้นสำหรับลูก โดยตั้งเป้าเอาไว้ให้ลูกเตะบอลเข้าหา หรืออาจใช้บอลที่มีลักษณะนิ่มเตะไปมากับลูก 

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
คุณพ่อคุณแม่สามารถอุ้มนักเตะตัวจิ๋วลอยขึ้นจากพื้นเล็กน้อยเมื่อเริ่มฝึกฝนทักษะนี้ การกระทำดังกล่าวจะช่วยให้ลูกได้ใช้ขาเตะลูกบอลแทนที่จะใช้แขนหยิบลูกบอลขึ้นมา หรือวางลูกบอลให้ห่างจากลูกประมาณ 1 เมตร ให้เขาลองเตะ ถ้าลูกยังไม่เคยเตะและไม่กล้า คุณสามารถจูงมือลูกและวิ่งเข้าไปเตะด้วยกัน

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน