ดาวน์โหลดแอป

ชอบมองกระจก

ใครเอ่ยอยู่ในกระจก? ลูกเริ่มให้ความสนใจและอยากเล่นกับ “คนแปลกหน้า” ในกระจก

ชอบมองกระจก

ใครเอ่ยอยู่ในกระจก? ลูกเริ่มให้ความสนใจและอยากเล่นกับ “คนแปลกหน้า” ในกระจก

กระจกเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้ที่สำคัญของทารก เนื่องจากพวกเขาจะชอบมองใบหน้าในระหว่างที่เขาอายุ 4 – 8 เดือน กระจกช่วยให้เด็ก ๆ เกิดความอยากรู้อยากเห็น อีกทั้งยังสอนพวกเขาเกี่ยวกับแสงและการสะท้อนกลับ โดยเป็นเครื่องมือชิ้นแรก ๆ ที่จะสอนลูกให้รู้จักตัวเอง โปรดทราบว่าการรู้จักตัวเองโดยแท้จริงรวมไปถึงความเข้าใจว่าคนแปลกหน้าที่อยู่ในกระจกนั้นคือตัวเองเป็นอีกทักษะหนึ่งที่จะตามมาเมื่อลูกอายุประมาณ 18 เดือน

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ควรเลือกกระจกที่เหมาะสมให้ลูกเล่น กระจกที่เหมาะสมนั้นควรทำมาจากพลาสติกโดยไม่มีขอบมุมที่แหลมคมและมีการหุ้มขอบด้วยผ้า หากกระจกผลิตจากแก้ว ควรติดตั้งอย่างหนาแน่นและปลอดภัยบนกำแพง กระจกที่มีขนาดใหญ่สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นโดยที่ลูกสามารถมองเห็นได้ทั้งตัวของเขาเองและคุณแม่ รวมไปถึงการได้เห็นตัวเองเมื่อเต้นและเคลื่อนไหว ส่วนกระจกขนาดเล็กมีข้อดีคือสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย รวมไปถึงช่วยให้ลูกเรียนรู้ว่าสิ่งของอะไรอยู่ใกล้ ๆ เปลหรือหลังม่าน

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (13 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน